Zašto bi se folija nakon instalacije trebala zaštititi silikonom?

Nakon ugradnje 'pametne folije' potrebno je rubove i elektrode zaštititi sa silikonskim brtvilom kako bismo spriječili sljedeće:

1. Eroziju vodene pare i drugih tekućina u sloju polimera i tekućih kristala u srednjem sloju smart filma;
2. Da vodena para i druge tekućine erodiraju u elektrode;
3. Oksidaciju bakrene trake i sloja srebrne paste;
4. Odvajanje ruba filma od stakla zbog ulaska zraka;

Istodobno, silikon za smart foliju mora ispuniti sljedeće zahtjeve:

1. Mora biti neutralan;
2. Ne smije se skupljati prilikom sušenjai;
3. Mora biti bez organskog otapala i materijala za plastifikaciju;

Preporučujemo Toshibu 381 ili naš poseban silikon;

Sve ostale vrste silikonskih brtvila moraju se provjeriti s dobavljačem zadovoljavaju li zahtjeve te je preporučljivo provesti ispitivanje uporabe prije uporabe.